Афазията е езиково нарушение

Афазията е езиково нарушение.

Страдащите от афазия имат проблем с говора, разбирането, четенето, писането, смятането.

Причината е винаги мозъчно увреждане. Най – често тя е предизвикана от инсулт, но може да бъде причинена от мозъчна травма или тумор. 

Инсултът се дължи на внезапно нарушение на мозъчното кръвообращение. Причините за инсулта могат да бъдат две: запушване или разкъсване на артерия в мозъка.

Запушването може да бъде предизвикано от стеснение на артерията (тромбоза) или от тромб (емболия), тогава говорим за исхемичен инсулт.

терапия на говора след инсулт Русе

възстановяване на говора след инсулт в Русе

 

 

 

 

 

 

Разкъсването се дължи на изтъняване на стените на артериите (аневризма). Увреденото място става поресто и кръвоносния съд може да започне да пропуска кръв или да се разкъса, тогава говорим за хеморагичен инсулт.

поражения след инсулт и възстановяване Русе

Речта заема важно място в ежедневния ни живот. Тя ни дава възможността да говорим, четем, работим и учим. Също така я използваме да оформим мислите и плановете си за бъдещето.
Засегнатите от афазия се сблъскват с множество проблеми, които преди болестта са били за тях съвсем обикновени действия:

 • Провеждане на разговор;
 • Говорене в компания или шумна обстановка;
 • Четене на книги, вестници, списания, пътни табели;
 • Разбиране и разказване на вицове;
 • Разбиране на радио и телевизионни програми;
 • Разговори по телефона;
 • Смятане, запомняне на числа или боравене с пари;
 • Помнене на собственото име и имената на близките.

Дислексия и специфични нарушения на способността за учене

     Термините дислекдислексия Русе, терапия при дислексия в Русе, корекция на дислексия, добър логопед при дислексия Русе.сия и специфични нарушения на способността за учене покриват цяла група разстройства, носителите на които демонстрират проблеми в една от областите на ученето или в свързаните с него области. Възможно е разстройствата да се появяват изолирано, но клиничната практика показва, че по-често се касае за различни комбинации между тях. Основни диагностични критерии според двата модела са:

 • концептът за несъответствие между потенциалните възможности на децата и техните реални достижения в училище;
 • специфични задръжки в развитието на езиковата система;
 • специфични изоставане в развитието на процесите четене и писане;
 • специфични трудности при овладяването на аритметичните операции;
 • нарушена ляво-дясно ориентация, съпътствана от дефицит на зрителното-пространствената перцепция;
 • когнитивен дефицит, обусловен от дефицити на вниманието и краткосрочната памет-базисни психични процеси, интерфериращи в ученето.

     Не е задължително обаче във всяка една от тези области да бъдат регистрирани специфични затруднения, като и това да бъде в еднаква степен, сила и честота на проявите. Също така тези нарушения могат да се съпътстват от дефицити на социалните умения, както и от емоционални и поведенчески дефицити. По отношения на диференциалната диагноза и двата модела посочват идентични изключващи критерии. В същото време, без оглед на това как се схващат, определят и интерпретират двете понятия дилексия и специфични нарушения на способността за учене, очевиден факт е, че техните носители имат специфични образователни нужди и изискват специални грижи, особено по отношение на придобиване на грамотност. Съдържателно двата термина отразяват едни и същи явления, като тяхната употреба зависи от контекста в който те се използват.

 


Източник: Екатерина Тодорова. Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене. Издателство на Нов български университет

 

 

Синдром на дефицит на вниманието и хиперативност

Логопед в Русе; логопедична помощ в Русе; логопеди в Русе; добър логопед в Русе; добри логопеди в Русе; как да се справя с говорния си дефект – проблем; коригиране на говорен дефект в Русе; говорен терапевт в Русе; как да намеря логопед в Русе; детски логопед; добър детски логопед; логопед за възрастни в Русе; логопедични центрове в Русе; логопедичен център в Русе, логопедичен кабинет в Русе; логопедични кабинети в Русе; Логопедична помощ при деца с аутизъм; Афазия; мозъчен инсулт Русе; късно проговаряне логопедична помощ; Блокиране на говора; възстановяване след прекаран инсулт в Русе, Генерализирани разстройства на развитието помощ в Русе; Дислексия; Заекване; Затруднения за смятане и сметни операции; Затруднения при писане; Затруднения при четене;Помощ при аутизъм в Русе; Късно начало на речта; Липса на реч; Нарушение на звукопроизношението; Общо недоразвитие на речта; Поражения на ЦНС (централната нервна система); Разпад на речта в резултат на инсулт и възстановяване в Русе; Разстройства от аутистичния в Русе, помощ на деца аутистичен спектър в Русе; Специфични обучителни трудности; Хиперактивност с или без дефицит на вниманието; Церебрална парализа; аутизъм Русе; внимание и памет Русе; Замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове;деца езикови говорни нарушения консултация и корекция логопедичен кабинет Русе; логопедични занимания логопед Русе; логопед Русе;менингит-енцефалит ;слуховото и тактилно възприятие; черепно-мозъчна травма засягане на говора и речта помощ в Русе; логопедична помощ при деца с увреждания деца аутисти в Русе; нарушения на общуването при деца с увреждания Русе, детето ми заеква помощ, добър логопед в Русе, заекване при заекване…

ADHD е невробиологично заболяване на индивидуалното психично и поведенческо развитие и се характеризира с  персистиращи симптоми на дефицит на внимание или хиперактивност – импулсивност. Заболяването се проявява в 3 – 7 % от децата. Момчетата боледуват по – често. Съотношението момчета / момичета е 3:1.

Определят се четири типа ADHD:

 • Преимуществено inattentive ;
 • Преимуществено hyperactive – impulsivity;
 • Комбиниран тип – ADHD;
 • ADHD not otherwise specified .

Децата с ADHD, без hyperactivity и impulsivity, не показват хиперактивност, но в замяна може да са замечтани, действат летаргично или да са безпокойни и често не завършват академични задачи.

Нарушението на вниманието се проявява с преждевременно прекъсване изпълнението на задачите и започване на нова дейност. Децата лесно губят интерес към задачите, поради това че ги разсейват други дразнители.

Двигателна хиперактивност – означава не само изразена потребност от движение, но и прекомерно изразено безпокойство, което особено силно се проявява тогава, когато детето трябва да се държи относително спокойно. В зависимо от ситуацията то може да се прояви в бягане, скачане,ставане от място или пък в бръщолевене и шумно поведение, непостоянство. Това се наблюдава предимно в при такива ситуации, които изискват висока степен на самоконтрол.

Импулсивност  – склонност към бързи, необмислени действия, както в ежедневието така в обучението си. У такива деца се наблюдава импулсивен начин на работа, те трудно изчакват ред, пререждат другите и изкрещяват своите отговори, не отговарят пълно на въпросите. Често поради импулсивността си децата попадат в опасни ситуации, без да мислят какво може да се случи.

Трудности в контактите и социална изолираност – затруднени отношения с родителите, учител и връстници. Такива деца често не чувстват дистанция между себе си и възрастните. Те трудно възприемат и оценяват социални ситуации.

Едновременно с основните симптоми се установяват нарушения и в сензорната моторна сфера. Най – чести нарушения в сензо – моторната област са :

 • Нарушения в общата моторика;
 • Нарушение във фина моторика;
 • Сензорни нарушения.

Корекцията може да започне след три и половина годишна възраст, когато се появят първите признаци на хиперактивно поведение. Първи се появяват нарушенията в психо – моторната сфера – трудности във фината моторика, трудности при изпълнението на действия, които изискват автоматизъм и координация на движенията. Изборът на логопедична корекция на ADHD носи индивидуален характер с отчитане на степента на проява на основните прояви на ADHD и наличието на съпътстващи нарушения.