Как да общуваме правилно с хора, които заекват


Случвало ли ви сe да разговарят с човек, който заеква? Знаете ли как трябва да общувате с него? Тук ще предоставя няколко препоръки, които ще улеснят много комуникацията ви с такъв събеседник:

Помощ при заекване, Русе, добъри логопед в Русе; заекване при възрастни Русе; заекване лечение; заекване при деца лечение Русе; заекване от уплаха Русе; корекция на заекване при деца Русе; заекване при малки деца Русе; заекване хомеопатия; лекуване заекване Русе.

 • Дръжте се естествено;
 • Човека срещу нас може да има най – различни прояви на заекване, удължаване; повтаряне на гласни звуци и срички; говорни блокажи съчетани с гримаси, допълнени с жестикулация и т.н – не вземайте под внимание тези детайли;
 • Не показвайте, че сте разтревожени, това чувство може да се прехвърли към заекващия и да затрудни допълнително речта му;
 • Поддържайте естествен контакт, очи в очи, без да се взирате в събеседника си;
 • Показвайте с поведението си, че го слушате с интерес;
 • Концентрирайте се върху това какво ви казва, а не върху това как ви го казва;
 • Не създавайте усещане за припряност, когато един заекващ се чувства, че трябва възможно най – бързо да каже това което е решил, вероятността той да започне повече да заеква е много по – голяма;
 • Бъдете по – търпеливи, изчаквайте да си довърши мисълта, в никакъв случай не му подавайте думи, ако не го оставите да довърши мисълта си ще го обезсърчите в общуването си с вас;
 • Не използвайте реплики от типа на „успокой се“, „дишай дълбоко“, „говори по – бавно“, заекващия знае за тези похвати, но просто в момента не може да ги приложи;
 • Намалете темпото с което говорите, но не много бавно, че да звучите неестествено, това ще е много ефективно, защото ще намали напрежението в разговора.

Синдром на дефицит на вниманието и хиперативност

Логопед в Русе; логопедична помощ в Русе; логопеди в Русе; добър логопед в Русе; добри логопеди в Русе; как да се справя с говорния си дефект – проблем; коригиране на говорен дефект в Русе; говорен терапевт в Русе; как да намеря логопед в Русе; детски логопед; добър детски логопед; логопед за възрастни в Русе; логопедични центрове в Русе; логопедичен център в Русе, логопедичен кабинет в Русе; логопедични кабинети в Русе; Логопедична помощ при деца с аутизъм; Афазия; мозъчен инсулт Русе; късно проговаряне логопедична помощ; Блокиране на говора; възстановяване след прекаран инсулт в Русе, Генерализирани разстройства на развитието помощ в Русе; Дислексия; Заекване; Затруднения за смятане и сметни операции; Затруднения при писане; Затруднения при четене;Помощ при аутизъм в Русе; Късно начало на речта; Липса на реч; Нарушение на звукопроизношението; Общо недоразвитие на речта; Поражения на ЦНС (централната нервна система); Разпад на речта в резултат на инсулт и възстановяване в Русе; Разстройства от аутистичния в Русе, помощ на деца аутистичен спектър в Русе; Специфични обучителни трудности; Хиперактивност с или без дефицит на вниманието; Церебрална парализа; аутизъм Русе; внимание и памет Русе; Замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове;деца езикови говорни нарушения консултация и корекция логопедичен кабинет Русе; логопедични занимания логопед Русе; логопед Русе;менингит-енцефалит ;слуховото и тактилно възприятие; черепно-мозъчна травма засягане на говора и речта помощ в Русе; логопедична помощ при деца с увреждания деца аутисти в Русе; нарушения на общуването при деца с увреждания Русе, детето ми заеква помощ, добър логопед в Русе, заекване при заекване…

ADHD е невробиологично заболяване на индивидуалното психично и поведенческо развитие и се характеризира с  персистиращи симптоми на дефицит на внимание или хиперактивност – импулсивност. Заболяването се проявява в 3 – 7 % от децата. Момчетата боледуват по – често. Съотношението момчета / момичета е 3:1.

Определят се четири типа ADHD:

 • Преимуществено inattentive ;
 • Преимуществено hyperactive – impulsivity;
 • Комбиниран тип – ADHD;
 • ADHD not otherwise specified .

Децата с ADHD, без hyperactivity и impulsivity, не показват хиперактивност, но в замяна може да са замечтани, действат летаргично или да са безпокойни и често не завършват академични задачи.

Нарушението на вниманието се проявява с преждевременно прекъсване изпълнението на задачите и започване на нова дейност. Децата лесно губят интерес към задачите, поради това че ги разсейват други дразнители.

Двигателна хиперактивност – означава не само изразена потребност от движение, но и прекомерно изразено безпокойство, което особено силно се проявява тогава, когато детето трябва да се държи относително спокойно. В зависимо от ситуацията то може да се прояви в бягане, скачане,ставане от място или пък в бръщолевене и шумно поведение, непостоянство. Това се наблюдава предимно в при такива ситуации, които изискват висока степен на самоконтрол.

Импулсивност  – склонност към бързи, необмислени действия, както в ежедневието така в обучението си. У такива деца се наблюдава импулсивен начин на работа, те трудно изчакват ред, пререждат другите и изкрещяват своите отговори, не отговарят пълно на въпросите. Често поради импулсивността си децата попадат в опасни ситуации, без да мислят какво може да се случи.

Трудности в контактите и социална изолираност – затруднени отношения с родителите, учител и връстници. Такива деца често не чувстват дистанция между себе си и възрастните. Те трудно възприемат и оценяват социални ситуации.

Едновременно с основните симптоми се установяват нарушения и в сензорната моторна сфера. Най – чести нарушения в сензо – моторната област са :

 • Нарушения в общата моторика;
 • Нарушение във фина моторика;
 • Сензорни нарушения.

Корекцията може да започне след три и половина годишна възраст, когато се появят първите признаци на хиперактивно поведение. Първи се появяват нарушенията в психо – моторната сфера – трудности във фината моторика, трудности при изпълнението на действия, които изискват автоматизъм и координация на движенията. Изборът на логопедична корекция на ADHD носи индивидуален характер с отчитане на степента на проява на основните прояви на ADHD и наличието на съпътстващи нарушения.