Логопедична терапия

Услугата включвa:

Терапия при заекване в Русе, Логопеди в Русе, Логопед в Русе, Работа с деца аутисти в Русе

  • Диагностика на комуникативни и езикови нарушения при деца и възрастни;

  • Изготвяне на индивидуална терапевтична програма;

  • Логопедична терапия;

  • Биофийдбек терапия при комуникативни и езикови нарушения.

Терапия на:

Артикулационни нарушения – дислалия    при нормален слух и инервация на артикулационния апарат

Нарушения на темпа и ритъма на речта: Терапията е иновативно съчетание на логопедични техники за преодоляване на нарушената плавност и биофийдбек методи за контрол на стреса и речта;

-Заекване;

-Запъване;

-Тахилалия;

-Брадилалия.

Специфични обучителни трудности:

-Дислексия;

-Дисграфия;

Дискалкулия.

Ринолалия – съчетано нарушение на гласовия тембър и звукопроизношението като следствие на органичен дефект или функционален недостатък на артикулационния апарат;

Алалия дисфазия на развитието– липса или системно недоразвитие на речта като резултат от органично нарушение на коровите зони на речевия анализатор;

Афазия – загуба или разпадане на езиково – речевите структури вследствие на увреждане на централната нервна система в областта на речевите зони (двигателни и/или сензорни);

 Логопедична терапия при деца със специални образователни потребности:

При Разстройство на слуховата обработка;

При  умствена изостаналост; 

– При синдром на Down;

– При аутизъм;

– При детска церебрална парализа;

– При синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност;

 – При нарушен слух;

– При зрителни нарушения;

– При диспраксия;

– При дизартрия.


Всички права запазени © Генади Симеонов 2013-2023