Орално моторна терапия

Орално – моторната терапия подобрява саливацията, оралния тонус, артикулацията, храненето и сетивността. С нея може да се осигури разнообразна сетивна информация и да се приложат конкретни тактилни стимули в устната кухина. Терапията осигурява сензорна стимулация с акцент върху устните, езика, бузите и челюстта, същото така има успокояващ и самоорганизиращ ефек. Тя е съпътстваща към логопедичната, но в някой случаи я прилагаме и самостоятелно.