Общи условия 

 • Честотата и броя на посещенията са по препоръка на логопеда, в зависимост от комуникативното и езиково нарушение, съобразени с възможностите на клиента.

 • Промяна или отмяна на записан час от страна на клиента се прави не по-късно от 24 часа преди провеждане на терапията, в противен случай таксата се дължи в пълен размер и не се възстановява. 

 • Ако терапията се пропусне без предупреждение от страна на клиента, се смята за проведена.

 • Терапиите се провеждат след предварително месечно заплащане, клиентът трябва да оползотвори предплатените часове в рамките на текущия месец.

 • Часовете, които не са използвани в рамките на текущия месец, се прехвърлят за следващия месец, единствено поради здравословни причини на клиента или причини зависещи от логопедичния кабинет.

 • При предплащане за повече от един месец, терапиите трябва да бъдат използвани в рамките на указания период.

 • Разпределението на часовете зависи от желанието на клиента и възможностите в графика на логопедичния кабинет. 

 • Логопедът има право да прекъсне терапията по лична преценка.

 • Логопедичният кабинет си запазва правото на отказ на записване или провеждане на терапия, или консултация, както промяна на часа и датата на договорените вече такива.

 • Съдържанието в сайта не е предназначенo да замени консултацията  със специалист, не носим отговорност за решенията, които вземате на база информацията от него.

 • Всички права са запазени, ползването на информация от сайта е позволено, само чрез писменно разрешение от страна на кабинета.