За нас

    Има професии, които човек избира само със сърцето си. Това са професии с мисия. На тях не можеш да се посветиш, ако не го носиш в душата си. Логопедията е една от тях. Държи те буден, държи те неспокоен, че можеш още и можеш още по- добре. Нарушенията с които работим всеки ден са свързани с много човешки съдби и това е нещото, което ни прави непримирими да търсим, да бъдем все по- добри с по-добри резултати, нещото което не ни позволява да се отказваме. Независимо от трудностите с които се сблъскваме няма да се откажем да помагаме.

    Логопед Генади Симеонов e утвърден специалист по комуникативни и езикови нарушения, бакалавър и магистър по логопедия, с богат, доказан дългогодишен опит в областта на речевата и езикова патология . Автор на собствена иновативна програма за терапия и стимулация на мозъка при аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия, заекванe и други неврологични разстройства. Завършил с отличие висше логопедично образование, степен бакалавър в ШУ “ Епископ Константин Преславски“ през 2008 год. под ръководството на проф. д-р Радослав Райчев дмн, проф. д-р Виолета Боянова, проф. д-р Людмил Мавлов дмн, доц. д-р Живко Димитров Жеков. От 2008 год. до сега е частно практикуващ логопед, който непрекъснато надгражда над опита и образованието си, като от началото на 2016 год. е сертифициран биофийдбек терапевт, a през 2018 година завършва с отличие магистърска степен по логопедия – „Диагностика и корекция на комуникативни нарушения“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Участва в множество обучения с практическа насоченост. 

Предимства:

  • Изработване на персоналнa диагностика-консултация и терапия в зависимост от вида на нарушението и индивидуалните особености;

  • Собствена иновативна програма за терапия и стимулация на мозъка при аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия, заекванe и други неврологични разстройства;

  • Кабинетът разполага със специализирана апаратура за диагностика и терапия;

  • Терапиите се провеждат от квалифициран логопед с богат, доказан дългогодишен опит в областта на речевата и езикова патология;

  • Работи се заедно с родителите/настойниците в подкрепа на техните деца, включвайки ги в сесиите и превръщайки ги в ко-терапевти;

  • Постигнати стотици отлични резултати;

  • Непрекъснато инвестиране за обучение в иновациите на логопедията;

  • Прилагат се най-съвременните тенденции за корекция и рехабилитация;

  • Персонално отношение към всеки един клиент;

  • Опит и компетентност.             

                              

Всички права запазени © Генади Симеонов 2013 – 2023