За нас

     Логопедичният кабинет е създаден с цел, диагностика-консултация, превенция, терапия и рехабилитация на лица с комуникативни и езикови нарушения. Терапията е индивидуална, в зависимост от вида на нарушението и индивидуалните особености, провежда се от квалифициран логопед с богат, доказан дългогодишен опит в областта на речевата и езикова патологияЛогопед Генади Симеонов e бакалавър и магистър по логопедия. Завършил с отличие висше логопедично образование, степен бакалавър в ШУ “ Епископ Константин Преславски“ през 2008 год. под ръководството на проф.  д-р дмн Радослав Райчев, проф. дмн Людмил Мавлов, проф. д-р Лучиян Милков, проф. д-р Виолета Боянова, проф. д-р А. Балтаджиева, проф. д-р Р. Трашлиев, проф. дмн И. Карагьозов, проф. д-р А. Атанасова, доц. д-р Живко Димитров Жеков, доц. д-р Пламен Петков,  доц. д-р Нели Василева. От 2008 год. до сега е практикуващ логопед, който непрекъснато надгражда над опита и образованието си, като от началото на 2016 год. е сертифициран биофийдбек терапевт, а през ноември същата година преминава обучение от доц. д-р Неда Балканска върху: „Приобщаване и слухово-речево развитие на децата и учениците със специални образователни потребности“. През 2018 година завършва с отличие магистърска степен по логопедия – „Диагностика и корекция на комуникативни нарушения“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Предимства:

  • Изработване на персоналнa диагностика-консултация и терапия в зависимост от вида на нарушението и индивидуалните особености;

  • Кабинетът разполага със специализирана апаратура за диагностика и терапия;

  • Терапиите се провеждат от квалифициран логопед с богат, доказан дългогодишен опит в областта на речевата и езикова патология;

  •   Работи се заедно с родителите/настойниците в подкрепа на техните деца, включвайки ги в сесиите и превръщайки ги в ко-терапевти;

  • Постигнати отлични резултати;

  • Непрекъснато инвестиране за обучение в иновациите на логопедията;

  • Прилагат се най-съвременните тенденции за корекция и рехабилитация;

  • Персонално отношение към всеки един клиент;

  • Опит и компетентност. 

С уважение,

Генади Симеонов

 Логопед и биофийдбек терапевт

логопед Русе, логопедична помоще в Русе, добър логопед, добри логопеди, корекция на заекване в Русе