Нарушения

Нарушенията обект на логопедичната интервенция:

аутизъм Русе,Логопед в Русе, логопеди в Русе, logoped-ruse, logopedi-ruse, Логопед в Русе, Логопеди в Русе, добри логопеди в Русе, добър логопед в Русе

 • Артикулационни нарушения (дислалия);

 • Гласови разстройства (дисфония, афония, ринофония);

 • Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия);

 • Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия);

 • Нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване, запъване, брадилалия и тахилалия);

 • Езикови и говорни нарушения в следствие на увреди на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие);

 • Липса или системно недоразвитие на речта (алалия/дисфазия на развитието);

 • Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация, четене и смятане (дисграфия, дислексия и дискалкулия);

 • Езикови нарушения при намален слух;

 • Езикови нарушения при психични заболявания;

 • Множествени нарушения.