Нарушения

Нарушенията обект на логопедичната интервенция:

аутизъм Русе,Логопед в Русе, логопеди в Русе, logoped-ruse, logopedi-ruse, Логопед в Русе, Логопеди в Русе, добри логопеди в Русе, добър логопед в Русе

 • Артикулационни нарушения (дислалия);

 • Гласови разстройства (дисфония, афония, ринофония);

 • Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия);

 • Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия);

 • Нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване, запъване, брадилалия и тахилалия);

 • Езикови и говорни нарушения в следствие на увреди на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие);

 • Липса или системно недоразвитие на речта (алалия/дисфазия на развитието);

 • Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация, четене и смятане (дисграфия, дислексия и дискалкулия);

 • Езикови нарушения при намален слух;

 • Езикови нарушения при психични заболявания;

 • Множествени нарушения.

Развитието на детето в норма 
заекване Русе, Аутизъм Русе, Логопедична помощ в Русе, logopedichna pomosht ruse, logoped-ruse, logopedi-ruse, Логопед в Русе, Логопеди в Русе, добри логопеди в Русе, добър логопед в Русе

     Развитието на дето може да се проследи в месеци и години по следните параметри: моторно/двигателно развитие; когнитивно развитие; социално развитие; комуникативно развитие.

    Ако преди, по време или в първите дни след раждането няма повлияване от вредни външни или вътрешни фактори от различно естество развитието на детето ще се доближава до следното описание като все пак трябва да се отчита и индивидуалността на всеки отделен случай.

Първи месеци:

Моторно развитие – движи нормално крайниците си, вдига главата си, когато е по корем, но не може да я задържа. Има координиран поглед и фиксация.

Когнитивно развитие – плаче, когато е нещастно, предпочита визуални стимули.

Социално развитие – осъществява визуален контакт с майката; спокойно е, когато го държат, прилепва тялото си към този, който го държи; следва своята схема за сън; усмихва се спонтанно.

Комуникативно развитие – реагира на човешки гласове, което обикновено го успокоява; плаче за помощ; издава звуци на удоволствие.

Втори месец:

Моторно развитие – движи ръцете си плавно в кръг; удря по предметите; задържа главата си изправена, когато е поставено по корем; вдига глава и я задържа с помощ, когато е поставено в седнало положение.  

Когнитивно развитие – предпочита лица пред предмети; наблюдава ръцете си и ги проследява, докато ги движи; повтаря собствените си движения; вълнува се при очакване на предмет.

Социално развитие – радва се когато види хора; има неселективна усмивка; успокоява се чрез смучене; предпочита допира и оралната стимулация пред социалната стимулация; спи по схема близка до тази на семейството.

Комуникативно развитие – поява на гърлени звуци; гукане-издаване на нисък нежен гласен звук “У”.

Трети месец:

Моторно развитие – волево контролира тялото си; вдига главата и гърдите си, когато е поставено по корем; задържа главата си изправена с лека подкрепа, когато е в седнало положение; преглъща волево; достига и сграбчва; държи ръцете си отворени.

Когнитивно развитие – има пълно фокусиране; може спокойно да гледа различни предмети; търси с поглед източника на звука; започва изследователски игри; изследва собственото си тяло.

Социално развитие – демонстрира общително поведение; визуално различава различни хора и предмети; разпознава майка си; има избирателна социална усмивка; спи през по-голямата част от нощта.

Комуникативно развитие – гука, поява на единични срички; обръща главата си, когато чуе глас; отговаря гласово на говора на другите; издава приемно гласни звукове.

Четвърти месец:

Моторно развитие – може да обръща главата си във всички посоки, когато е легнало по корем или седи; все още не може да достига целта си правилно; може да противопостави палеца си на останалите пръсти; сграбчва малки предмети и ги държи в ръката; слага предмети в устата си.

Когнитивно развитие – ориентира се по звуковете; вторачва се към мястото, където предмета изчезва; помни визуално между пет и седем секунди.

Социално развитие – има избирателно внимание към лицата; дълго гледа симпатичните за него лица; гледа към посоката, където е изчезнал човека; смее се, когато види друго бебе; радва се и се смее, когато някой си играе с него.

Комуникационно развитие – появяват се подобни на съгласни звукове; има разнообразни тонове; имитира тонове; усмихва се на човека, който му говори.

Пети месец:

Моторно развитие – седи с помощ около 30 мин.; обръща от корем по гръб; може лесно да бъде изправено; може да противопоставя палеца на всеки отделен пръст; мести предмети от едната ръка в другата.

Когнитивно развитие – започва да играе; зрително проследява изчезващ предмет; различава познати предмети; може да разпознае цял предмет само по неговите отделни части; има три часова зрителна памет; изследва предметите като ги лапа или пипа; помни свои действия и ги имитира по късно.

Социално развитие – реагира различно на усмивки и сърдити физиономии; разлива родителите и роднините си от останалите; имитира някой движения на другите; радва се, когато си играят с него.

Комуникационно развитие – различава сърдит от приятелски глас; експериментира със звуковете; имитира  някой звукове; реагира на името си; усмихва се и локализира, когато се види в огледалото.

Шести месец:

Моторно развитие – върти главата си свободно; има добро равновесие, седи само; достига добре предмет с една ръка, сграбчва го и го слага в устата си; държи бутилка; върти се във всички посоки; пълзи.

Когнитивно развитие – гледа и достига предметите спокойно и бързо; разглежда предметите; достига, за да си върне отнетите му предмети.

Социално развитие – различава социалните отговори; предпочита игрите с хора; лапа си пръстите; изследва лицата на хората, които го държат.

Комуникационно развитие – издава различни звукове; вокализира преживяванията си на удоволствие и на не удоволствие.

Седми месец:

Моторно развитие – хваща, прехвърля предмет от ръка в ръка; пораства единия зъб; има по-добър контрол над дъвкането и преглъщането; може да яде някой твърди храни; повдига се на ръце и крака; люлее се.

Когнитивно развитие – зрително търси играчката, която е изчезнала; имитира физически действия, ако са в репертоара му.         

Социално развитие – съпротивлява се; закача се(начало на хумора).

Комуникационно развитие – играе с гласните; продуцира няколко звука на един дъх; слуша говора на другите.

Осми месец:

Моторно развитие – само държи бутилката си; използва противопоставянето на палеца си на другите пръсти; манипулира с предметите, за да ги използва; опитва се да стане, но все още му е необходима помощ; пълзи.

Когнитивно развитие – може да сортира цветове и форми; разпознава размерите на предметите; изследва формата, тежестта, материята, функцията и свойствата на предметите.

Социално развитие – държи се добронамерено с връстниците си; силна е връзката с майка му; крещи, за да привлече вниманието.

Комуникационно развитие – избирателно слуша; разпознава няколко думи; повтаря ударените срички имитира жестовете и иновацията на възрастните; ехолалия.

 Девети месец:

Моторно развитие – за кратно седи само; само обикаля; седи без помощ; само сяда и става; изследва с показалеца си; мести си бутилката.

Когнитивно развитие – разпознава размерите на предметите, предвижда резултатите от събитията и връщането на хората.

Социално развитие – изследва другите бебета; “играе” със семейството си; имитира игри; играе действени игри.

Комуникационно развитие – продуцира лепетен модел; имитира кашляне свирене; цъкане с език и др.; използва социални жестове; употреба на жаргон (думи разбираеми само за него).

Десети месец:

Моторно развитие – пълзи с крака и ръце; хваща и пие от чаша; сяда от изправена позиция.

Когнитивно развитие – посочва частите на тялото си; достига целта чрез метода ”проба-грешка”; търси скрити предмети, но обикновено на познато място.

Социално развитие – изразява настроения; помага за обличане и храненето си.

Комуникационно развитие – имитира говора на възрастните, ако звуковете му са в репертоара му; следва някои инструкции.

Единадесети месец:

Моторно развитие – стои право само; чрез избутване се изправя от всякаква позиция; качва по стълби; само се храни с лъжица.

Когнитивно развитие – все повее имитира, свързва свойствата с предметите.

Социално развитие – търси одобрение; предвижда целите на майка си и се опитва да протестира.

Комуникационно развитие – имитира ритми, лицеви изражения и други.

Дванадесети месец:

Моторно развитие – става само; избутва се да стане от клекнало положение; качва се и слиза по стълбите; има завършено противопоставяне на пръстите; използва лъжица; чаша; моливи; пуска предметите без усилие; с помощ прави първите си стъпки.

Когнитивно развитие – правилно използва предметите; търси мястото, където за последно е бил видян предмета; крие се от околните (игра).

Социално развитие – изразява предпочитания към определени хора; изразява разнообразни емоции.

Комуникационно развитие – разпознава собственото си име; следва прости моторни инструкции  особено, ако са придружени от зрителна опора “чао”, реагира на интонация за “не”; казва една или повече думи; смесва думите с жаргон.

Петнадесети месец:

Моторно развитие – радва се на увеличаващата се активност; ходи с бързи наподобяващи тичане крачки; прави няколко стъпки назад и настрани; носи два предмета в двете си ръце и се клати, докато ходи; хвърля топка с разтягане на раменете; сваля си обувките и чорапите си; рисува линии.

Когнитивно развитие – имитира малки моторни действия.

Социално развитие – търси възрастните, когато остане само; харесва музиката и танците; блъска играчките; имитира вършене на домакинска работа; играе самостоятелно; започва да си играе с нереални предмети.

Комуникационно развитие – посочва дрехи, играчки, животни, които са били назовавани; използва жаргон и думи при разговор; има речник от 4-6 думи.

Осемнадесети месец:

Моторно развитие – върви уверено и тича, но не много добре; пие без помощ; хвърля топка с цяла ръка; скача с двата крака; рисува кръгообразно; има мускулен контрол за нуждите си.

Когнитивно развитие – разпознава снимки; разпознава себе си в огледалото; помни места, където обикновено седят предметите; използва пръчка като играчка; имитира начина на употреба  на предметите от възрастните.

Социално развитие – изследва реакциите на околните; проверява другите; харесва самостоятелните игри; включва се все повече в игрите на другите деца; храни куклите.

Комуникационно развитие-започва да използва двусловни конструкции (фрази, прости изречения); речникът му се състои от 20 думи; познава някой части на тялото; обръща се към себе си по име; играе на въпроси и отговори с възрастните.

Двадесет и първи месец:

Моторно развитие – качва се и слиза по стълбите с помощ или се придържа за парапета; скача, тича, катери се, рита голяма топка, кляка; слага си правилно обувките; реагира ритмично на музиката с цялото си тяло.

Когнитивно развитие – познава формите; седи само с книга за кратко време; забелязва малки предмети и тихи звуци.

Социално развитие – спонтанно прегръщане; харесва играчки, телефон, кукла, камион.

Комуникационно развитие – кара хората да му показват нещо, опитва се да каже преживяното, разбира някои лични местоимения; употребява “аз” и “мой”.

Двадесет и четвърти месец:

Моторно развитие – ходи гладко, гледайки се в краката; тича ритмично, но не може да тръгне или да спре нормално; качва се и слиза по стълбите без редуване на краката; може да направи няколко крачки на пръсти; кара колело на три гуми; яде с вилица.

 Когнитивно развитие – сортира познати предмети; разбира смисъла на ед. и на мн. число.

Социално развитие – може да играе ролева игра; представя си, че играчките са живи; харесва паралелни игри; предпочита движещи се играчки; помага на възрастните в лесни домакински задачи; командва околните; споделя чувствата, желания и интереси.

Комуникационно развитие – има речник около 200-300 думи, преди всичко названия на предмети; използва кратки прости изречения, използва някои предлози (в, на) и местоимения (аз, мое, ти), но не винаги правилно.

Три години:

Моторно развитие – качва се и слиза по стълбите без помощ; ходи без да гледа в краката си; марширува може да ходи на пръсти по-дълго време; запазва равновесие на един крак; може да режи с нож; изследва.

Когнитивно развитие – създава изобразителни; сортира основните цветове; може да покаже два предмета; разбира думата “две”; харесва игрите с по-малко предмети и повече въображение.

Социално развитие – играе в група; докато играе разбира с кого да играе; сменя си реда.

Комуникационно развитие – речник от 900-1000 думи; прави изречения с по 3-4 думи. Използва изречения с подлог и сказуемо, но с проста конструкция; играе с думи и звукове; следва по-сложни инструкции; говори за настоящето.

Четири години:

Моторно развитие – качва се и слиза по стълбите с редуване на краката; прескача предмети; скача на един крак; може да пише печатни букви.

Когнитивно развитие – категоризира; брои до 5; може да покаже 3 предмета; разбира понятието “три”; познава някои монети.

Социално развитие – играе и сътрудничи с другите; играе ролеви игри.

Комуникационно развитие – има 1500-1600 думи в речника си; задава много въпроси; използва сложни изречения; разказва приказки и говори за близкото минало; има трудности при отговарянето на въпросите “как” и “защо”.

Пет години:

Моторно развитие – има добър контролен контрол; добре усеща тялото си; играе сложни игри; реше месо с нож; рисува добре; чертае линии; пише прости думи; все още няма достатъчно добра координация на очите, за да може да чете; има изявена водеща ръка.

Когнитивно развитие – помни правилата за много дейности; познава своето ляво и дясно, но не и на другите; брой до 13; може да покаже 4-5 предмета; разбира смисъла на повече от 3; развива разбирането на понятията “днес/утре”,”обед/вечер”,”ден/нощ”;разпознава връзката на частите към тялото.

Социално развитие – играе просто игри; избира деца, с които да играе на полов принцип; радва се на драматични игри; показва интерес към групови занимания; играе целенасочено и конструктивно.

Комуникационно развитие – речник 2100-2200 думи; дискутира чувства; разбира-преди, след; не се интересува от реда на думите; следва команди от три стъпки; има 90% изградени езикови правила.

Шест години:

Моторно развитие – има добра обща моторна координация; кара колело; добре хвърля топка; растеж на постоянните зъби.

Когнитивно развитие – има по-дълго задържане на вниманието; по-трудно се разсейва от странична информация, когато решава задачи; помни и повтаря 3 цифри.

Социално развитие – харесва действени игри; обича да се състезава; събира се еднакви по пол връстници; превръща егоистичната реалност в по-комплексна гледна точка.

Комуникационно развитие – има активен речник от 2600 думи, разбира 20 000-24 000 думи; има добре оформени изречения. 

Осем години:

Моторно развитие – има по-добри манипулативни способности; почти съзрял мозък; повече постоянни зъби са на лице.

Когнитивно развитие – познава ляво и дясно на другите хора; разбира разговорите; знае приликите и разликите; чете нормално.

Социално развитие – радва се на публика; научава, че другите има различни перспективи от трето лице; има желание да участва в банда, но също така се нуждае от подкрепата на възрастните.

Комуникационно развитие – говори много; хвали се; вербализира идеи и реални проблеми; размишлява с другите; демонстрира леки трудности при връзки за сравнение.

Десет години:

Моторно развитие – почти са съзрели всички части и органи на тялото му.

Когнитивно развитие – планира бъдещи действия; решава задачи с минимално усилие.

Социално развитие – обича игрите, спорт, хобита; открива, че може да е обект на нечии перспективи.

Комуникационно развитие – прекарва много време в говорене; има добро разбиране.

Дванадесет години:

Моторно развитие – заедно с пубертета започва бързо развитие.

Когнитивно развитие – развитие на абстрактното мислене.

Социално развитие – има различни интереси от тези на противоположния пол.

Комуникационно развитие – има над 50 000  думи в пасивния си речник; има изказване като възрастен човек.